PASLAUGOS​Konsultuoju paauglius ir suaugusius. Vieno susitikimo trukmė – 50 min. Tęstiniai susitikimai vyksta vieną karą per savaitę tuo pačiu laiku (nebent yra susitariama kitaip). Įprastinė konsultacijos kaina – 30 eurų. Dirbdama vadovaujuosi LR SAM įsakymais, Psichologų profesinės etikos kodeksu, Europos psichoterapijos asociacijos etikos principais bei savo sąžine ir širdimi.

Psichologo konsultacija ar psichoterapija ?

Aiškios ribos tarp psichologo konsultacijos ir psichoterapijos nėra. Abiem atvejais siekiama kliento psichologinės gerovės ir galimi darbo skirtumai daugiau yra sąlyginiai. Bendrąja prasme:
Psichologo konsultacija – tai vieno ar kelių (paprastai ne daugiau 15-os) susitikimų trukmės nemedikamentinė pagalba, apimanti paciento problemos identifikaciją, realistiškų tikslų, siekiant pokyčių, ir galimų problemos įveikos strategijų nustatymą ir pasirinkimą. Tokia pagalba neatsiejama ir nuo paciento emocinio palaikymo, padrąsinimo, jos metu gali būti taikoma psichoedukacija, relaksacinės technikos, autogeninė treniruotė ar kitos psichologinio poveikio priemonės. Psichologinis konsultavimas efektyvus sprendžiant konkrečias, situacines, neįsisenėjusias problemas, padeda pacientui susiorientuoti kasdieniniuose sunkumuose ir rasti išeitis iš jų.
Psichoterapinė pagalba – tai sistemingas, vykstantis ne rečiau kaip kartą į savaitę psichoterapinių santykių procesas, kurio metu siekiama gilios paciento problemų analizės, apimančios tiek sąmoningų, tiek nesąmoningų elgesio motyvų, jausmų tyrinėjimą bei skatinančios ilgalaikius pokyčius paciento asmenybės struktūroje. Psichoterapinė pagalba tikslinga esant ilgalaikėms, daugybinėms problemoms, ženkliai įtakojančioms žmogaus gyvenimo kokybę. Psichoterapija paprastai trunka ne mažiau 10-ies susitikimų, bet gali tęstis ir kelis metus. 

​ 

 +37068486984
rasykpsichologui@gmail.com  

© PigiosSvetaines.lt